სერვისები

არქიტექურული მომსახურება

ტასჰაბი – ერთ ერთი ყველაზე დიდი არქიტექტურული სერვისების გუნდი საქართველოში, რომელიც მზად არის გაგიწიოთ ყველა საჭირო მომსახურეობა, რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურასთან.

  არქიტექტურული პროექტი
  1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
  მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
  დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი
  ისტორიული განაშენიანების კვლევა
  მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება
  41-ე დადგენილება