სერვისები

იურიდიული მომსახურება

ტასჰაბი – ერთ ერთი ყველაზე დიდი არქიტექტურული სერვისების გუნდი საქართველოში, რომელიც მზად არის გაგიწიოთ ყველა საჭირო მომსახურეობა, რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურასთან.

    კომპანიის სამეწარმეო საქმიანობის უზრუნველყოფა
    სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მომზადეა/ანალიზი
    უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სარეგისტრაციო წარმოება – განშლის რეგისტრაცია, მიწის დანიშნულების ცვილება, მიწების/ბინების გამიჯვნა გაერთიანების, სერვიტუტის რეგისტრაცია, მშენებარე ფართებზე მყიდველთა საკუთრების უფლების რეგისტრაციის პროცესის სტრატეგიის შემუშავება და უზრუნველყოფა. -სანებართვო დოკუმენტააცის შეთანხმების ეტაპზე იურიდიული მხარდაჭერა