სერვისები

მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

ტასჰაბი – ერთ ერთი ყველაზე დიდი არქიტექტურული სერვისების გუნდი საქართველოში, რომელიც მზად არის გაგიწიოთ ყველა საჭირო მომსახურეობა, რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურასთან.

  მშენებლობის წარმოება
  მშენებლობის ტექნიკით და ინვენტარით უზრუნველყოფა
  საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
  მასალების და მომსახურების შესყიდვების უზრუნველყოფა
  შრომის უსაფრთხოების და დაცვის უზრუნველყოფა
  ხარისხის კონტროლი
  იურიდიული მხარდაჭერა