სერვისები

პროექტის შეთანხმება

კომპანია „ტასჰაბი“ 2018 წლიდან მომხმარებლებს არქიტექტურულ პროექტირებასა და ინტერიერის დიზაინის მომზადებას სთავაზობს. ტასჰაბის არქიტექტორ-დიზაინერების მომსახურება მოიცავს:

  41 დადგენილება
  41 დადგენილება
  1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
  1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
  1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
  1-ლი კლასის სამუშაოები (ფოტო-მონტაჟი)
  მშენებლობის ორგანიზების პროექტი