სერვისები

სატრანსპორტო სქემებისა და კვლევის მომზადების მომსახურება

ტასჰაბი – ერთ ერთი ყველაზე დიდი არქიტექტურული სერვისების გუნდი საქართველოში, რომელიც მზად არის გაგიწიოთ ყველა საჭირო მომსახურეობა, რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურასთან.

    სატრანსპორტო მოძრაობის სქემების მომზადება
    სატრნასპორტო კვლევა