შპს ტასჰაბის კონსტრუქტორის მიერ მომზადდა ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში ასაშენებელი 24 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული პროექტი.
შპს ტასჰაბის კონსტრუქტორის მიერ მომზადდა ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში ასაშენებელი 24 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული პროექტი.
შპს ტასჰაბის კონსტრუქტორის მიერ მომზადდა ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში ასაშენებელი 24 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული პროექტი.
შპს ტასჰაბის კონსტრუქტორის მიერ მომზადდა ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში ასაშენებელი 24 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული პროექტი.
შპს ტასჰაბის კონსტრუქტორის მიერ მომზადდა ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში ასაშენებელი 24 სართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონსტრუქციული პროექტი.