საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები

ტასჰაბმა მოამზადა და შეათანხმა საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები: მონტაჟი-დემონტაჟის სქემა, სამშენებლო ღობის სქემა და მუდმივი სქემა.
სქემების შეთანხმება განხორციელდა, უმოკლეს, 1 კვირიან ვადაში.