პროექტები

შპს „ ბი ემ ეს გრუპი“

მიწის ნაკვეთზე ასაშენებელი საცხოვრებელი კორპუსის აგების მიზანშეწონილობისათვის საქვეითო ინფრასტრუქტურის კვლევა საქვეითო ნაკადების მოძრაობის პირობების შეფასებით , დამკვეთის მიერ გადაცემული საპროექტო მონაცემების შესაბამისად.

ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა

  • ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა
  • პროექტი დასრულდა 2020 წლის ივნისში
სხვა ფოტოები პროექტიდან