პროექტები

შპს ბლოქსი კრწანისი

ხე-მცენარეების ხარისხობრივი შეფასება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება

ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა

  • ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა
  • პროექტი დასრულდა 2020 წლის ივნისში
სხვა ფოტოები პროექტიდან