პროექტები

შპს სმართფილდ დიველოფმენთ

25 სმ-ის და მეტი დიამეტრის მქონე ხეების გადარგვის დოკუმენტაციის მომზადება და 25 სმ-ის და მეტი დიამეტრის მქონე ბუჩქების გადარგვის დოკუმენტიის მომზადება

ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა

  • ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა
  • პროექტი დასრულდა 2020 წლის ივნისში
სხვა ფოტოები პროექტიდან