პროექტები

შპს გრინ ლენდი

მრავალფუნქციური დანიშნულების შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტის შექმნა

ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა

  • ხე-მცენარეების შესყიდვა და დარგვა
  • პროექტი დასრულდა 2020 წლის ივნისში
სხვა ფოტოები პროექტიდან