ვლოგი

გიორგი მაისურაძე

გიორგი მაისურაძე

აპრ 07,2021

საინვესტიციო საქმიანობით იყო დაკავებული საინვესტიციო საქმიანობით იყო დაკავებული საინვესტიციო საქმიანობით იყო დაკავებული საინვესტიციო საქმიანობით იყო დაკავებული საინვესტიციო საქმიანობით იყო დაკავებული