ვლოგი

მამუკა ბარათაშვილი

მამუკა ბარათაშვილი

აპრ 07,2021

ტასჰაბთან ურთიერთობით მე ვიღებ კვალიფიციური გუნდის მიერ მომზადებულ დოკუმენტაციას რითაც ვზოგავ დროს და ენერგიას